Accelera 6

Accelera 6 - De què es tracta?

Accelera 6 és un programa d’e+1 dirigit a les persones emprenedores amb la voluntat d'impulsar i recolzar el seu creixement personal i el del seu projecte. Durant 6 mesos e+1 formarà part del teu equip, 6 mesos intensos de reflexió, treball i obtenció de resultats. L'objectiu del programa és accelerar el creixement de l'empresa a través de transferir els coneixements i experiència del nostre equip a la persona emprenedora. Si vols accelerar el teu projecte, compte amb l'equip e+1. 

Objectius del Programa Accelera

 • Reflexió estratègica per identificar els factors claus d’èxit

 • Estructurar conjuntament un full de ruta

 • Recolzament a la persona emprenedora per materialitzar el projecte amb el mínim risc econòmic i a curt termini

Fases

 • Estudi inicial + Elaboració pla de creixement

   

  OBJECTIU Conèixer quina és la situació en la que es troba la persona emprenedora i el projecte, per marcar uns objectius. Definir quins són els factors claus d’èxit pel desenvolupament de l’empresa i elaborar un Pla de Creixement. 

  CONTINGUT

  • Informe Inicial: amb la descripció i la reflexió conjunta amb la persona emprenedora, s'elaborarà un DAFO complet del projecte i de la perona i una investigació de mercat per poder elaborar l’informe inicial.
  • Pla d’Acció: l’equip format pels emprenedors i emprenedores, experts i tutor construirà un full de ruta viable i accions concretes a realitzar pel creixement.

  COM HO FAREM?

  • 2 Reunions amb el tutor: s'assignarà un tutor que dirigirà el treball i farà el seguiment durant les diferents fases.
  • 1 Reunió Pla d’Acció: amb tot l’equip per a crear el Pla d’Acció i establir objectius pels 6 mesos.
  • 1 Sessió de Coaching Personal: identificar amb l’emprenedor quins són els obstacles i les preocupacions que l’impedeixen anar a l’acció, proposant objectius.
 • Implantació del Pla d’Acció

   

  OBJECTIU Fer el seguiment i les adequacions necessàries del pla de creixement, reunions amb experts.

  CONTINGUT

  • Seguiment i acompanyament: durant la segona fase l’equip acompanyarà el progrés del projecte i donarà consell i suport als emprenedors a través de les diferents reunions.
  • Acompliment d'objectius: es comprovarà l’assoliment dels objectius i es treballarà per acomplir-los.

  COM HO FAREM?

  • 2 reunions amb el Tutor: seguiment global, anàlisi d’evolució, gestió de problemes.
  • 1 Reunió amb l’Expert: en funció del projecte s’assignarà experts que afegeixin valor i donin assessorament preuat a les empreses.
  • 1 reunió pel Pla d’ Acció: reunió amb l’expert i tutor a meitat del programa per fer el seguiment de les accions que s’han realitzat, analitzar el progrés i fer les variacions necessàries.
  • 1 sessió de Networking: es posarà en contacte a l’emprenedor amb persones del seu interès, ja siguin potencials empreses col·laboradores, inversors o clients potencials. 
  • 1 sessió de Coaching Estratègic : parlem del teu negoci i dels teus recursos que has d'utilitzar, aprendre i desenvolupar per fer realitat el teu projecte empresarial.
 • Anàlisi Evolució + Full ruta de futur (P. Creixement)

   

  OBJECTIU Analitzar i avaluar el funcionament i els resultats del Pla. Elaborar un full de ruta de futur.

  CONTINGUT

  • Anàlisi de l'evolució: s’analitzarà el progrés que ha tingut el projecte durant els 6 mesos i se’n farà un informe de rendiment complet.
  • Pla de Creixement: a partir d’aquest informe tot l’equip treballarà en la creació d'un pla de creixement pels pròxims 3 anys que ha de llençar l’empresa a l’èxit.

  COM HO FAREM?

  • 3 reunions amb el tutor: vitals per l’anàlisi intern i extern de l’evolució, veure els problemes que s’han trobat, tractar-los i veure les sensacions de cara el futur.
  • 2 reunions amb l’expert: analitzar en detall el tema sobre el qual s’ha treballat amb l'expert durant el programa i validació del Pla de Creixement.
  • 2 reunions pel Pla d’Acció: es faran amb l’expert o tutor per definir quines són les millores a realitzar per aconseguir l’estabilitat del projecte i el creixement.
  • 1 sessió de networking: s’organitzarà una segona reunió de networking segons el projecte.
  • 1 coaching personal: es farà un seguiment de l’evolució de l'emprenedor a nivell personal, establint o reforçant nous objectius.

Contacta'ns!

Si estàs interessat/ada en el Programa Accelera 6, contacta'ns i t'informarem en detall i resoldrem els teus dubtes. Formem part del teu equip! :)

Empresa (obligatori)

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Tema

El teu missatge

CatalanSpain