Sessions Formatives

Tractar temes d’actualitat amb l’objectiu d’ajudar a l’emprenedor a prendre decisions en aquesta fase startup de creació empresarial

 

Curs teòric-pràctic

Presencial. Idioma segons sol·licitud. 

2 - 4h

Gestió Empresarial, Finances, Màrqueting i Coaching Personal i Professional 

CatalanSpain