Les Constel·lacions Organitzacionals, també anomenades Constel·lacions Sistèmiques, són un mètode de coneixement per trobar solucions a situacions que ens causen dificultat, i sobre les quals, sovint, creiem que no tenim cap control, ni capacitat de canviar-les. Les Constel·lacions Organitzacionals són una metodologia visual i pràctica de representació de la realitat a través d’imatges que revelen les dinàmiques subjacents en un sistema.

Mitjançant el treball amb constel·lacions organitzacionals s’obté informació de manera ràpida sobre les dinàmiques d’un sistema que afecten el nostre benestar, i permeten aflorar aspectes dels problemes que abans no s’havien considerat, en àmbits tan personals (familiars, de parella, etc.), com laborals.

Per «sistema» (en grec, estar junts) entenem un conjunt de diversos elements interrelacionats entre si, i que tendeix a l’equilibri, de tal manera que tot el resultat és diferent de la simple suma de les parts i qualsevol canvi en una d’aquestes parts afecta a tot el sistema. El treball sistèmic es centra en la relació (interdependència) entre els elements d’un sistema segons la qual tota variació d’un element implica variacions en els altres elements del sistema connectat a ell.

Les empreses i organitzacions són sistemes en les quals apareixen nombrosos elements: accionistes, socis-fundadors, proveïdors, clients, aliats, etc. Fins i tot, un projecte empresarial és un sistema.

El treball de constel·lacions organitzacionals és un mètode que permet trobar solucions innovadores a preguntes i desafiaments empresarials, sovint, molt complexos que es presenten a les empreses i que tenen a veure amb interaccions disfuncionals que passan entre els elements del sistema.

Què aporta la visió sistèmica a una organització?

La visió sistèmica i les constel·lacions aporten a l’organització unes claus de comprensió del que està passant en una organització. Les organitzacions estan acostumades a: analitzar els problemes des d’una causalitat lineal (causa-efecte) mentre que la visió sistèmica permet entendre que hi ha una causalitat circular interdependent entre els elements del sistema empresa.

En una empresa, quan alguna cosa surt malament es busquen culpables i responsables Qui ha estat? De qui és la culpa ..?

Per contra, la visió sistèmica permet visualitzar els problemes i les situacions en terme de Què està passant aquí? ¿De quina manera aquest fet està relacionat amb …?

D’aquesta manera s’observa la situació en la seva globalitat i es posen en relleu «els punts cecs» que no s’havien pres en consideració en un primer anàlisi.

Quan prenem en consideració tots els elements del sistema, la comprensió sobre el que està passant és més completa i és més fàcil trobar solucions.

 

constelaciones-organizacionales

 

En què pot ser útil una constel·lació organitzacional?

  • Màrqueting: per treballar amb el llançament de nous productes, marca …
  • Direcció de projectes: estructurar el projecte, aclarir objectius, solucionar situacions de crisi, millor gestió d’equips.
  • Direcció estratègica: lideratge, canvi cultural, detectar problemes, simulació i clarificació d’opcions estratègiques, anàlisi de factors d’èxit, adquisicions i processos de fusió.
  • Equips: desenvolupament d’equips, clarificació de rols, maneig de conflictes, relacions entre departaments, relacions conflictuals cap / empleats / socis / col·laboradors, etc.
  • RRHH: anàlisi del potencial, selecció del personal, plans de carrera, recursos i competències personals, clima laboral, organització de departaments.
  • Empreses familiars: lideratge i clarificació de rols, dinàmiques familiars i organitzacionals.

Hi ha diversos formats per a treballar amb constel·lacions però el més habitual és el format taller, en el qual un grup de persones es reuneixen per treballar una o diverses configuracions i els representants actuen com a representants.

Per entendre la mecànica d’una constel·lació organitzacional és aconsellable participar a un taller com a representant i experimentar en «viu» el seu funcionament.

Paola Pozzi – Col·laboradora e+1 (Coach y Consultora Sistémica)  www.paolapozzi.com

Paola Pozzi

 

(Traducció per Esperança Esteve)

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CatalanSpain